2.500 Keluarga Miskin di Pinggiran Selatan Buenos Aires Menentang Pengadilan dan Covid-19

2.500 Keluarga Miskin di Pinggiran Selatan Buenos Aires Menentang Pengadilan dan Covid-19